X
tuyển Thợ bọc , thợ đục
[Tuyển dụng] - tuyển Thợ bọc , thợ đục

Công việc: Việc làm bán thời gian

Nơi đăng: Toàn quốc - Ngày đăng: 04/03/2016
Tuyển 2 nhân viên Kế toán và 2 thợ đục
[Tuyển dụng] - Tuyển 2 nhân viên Kế toán và 2 thợ đục

Công việc: Việc làm bán thời gian

Nơi đăng: Hồ Chí Minh - Ngày đăng: 11/01/2016
Cần tuyển gấp 5 thợ bọc , 2 thợ cắt may lương cao
[Tuyển dụng] - Cần tuyển gấp 5 thợ bọc , 2 thợ cắt may lương cao

Công việc: Việc làm bán thời gian

Nơi đăng: Hồ Chí Minh - Ngày đăng: 12/11/2015
Cần tuyển thợ bọc , cắt may , đóng sườn , lương cao
[Tuyển dụng] - Cần tuyển thợ bọc , cắt may , đóng sườn , lương cao

Công việc: Việc làm bán thời gian

Nơi đăng: Toàn quốc - Ngày đăng: 26/10/2015
Thợ bọc và may
[Tuyển dụng] - Thợ bọc và may

Công việc: Việc làm bán thời gian

Nơi đăng: Toàn quốc - Ngày đăng: 22/09/2015
2 Thợ  bọc |1thợ may
[Tuyển dụng] - 2 Thợ bọc |1thợ may

Công việc: Việc làm bán thời gian

Nơi đăng: Toàn quốc - Ngày đăng: 22/09/2015